Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Aktuellt

Medlemsbrev 2/2019

Bästa medlem! Vintern har äntligen rasat ut, vårblommor har börjat sticka upp och fågelsången hörs tidigt på morgonen, vi får hoppas att sommaren är på väg. Vintern har varit envis och vi har haft frostnätter länge, men kanske det nu är slut.Läs mera »
14.05.2019 kl. 08:04

Seminarie: Hur mår vi på äldre dar?

Välkommen på seminarium med tema Hur mår vi på äldre dar? Tid: Torsdagen den 10 oktober 2019 Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 2, 6:e våningen, 00100 Helsingfors Program:Läs mera »
06.05.2019 kl. 18:09

Presentationer från seminariet 15.3.2018

Docent Reino Pöyhiäs och Carola Arjatsalos prestationer kan nu laddas ner.Läs mera »
19.03.2018 kl. 22:07

Årsmöte och Medlemskväll 20.3.2018

Välkommen på Årsmöte och Medlemskväll tisdagen den 20 mars 2018 klo 18. Läs mera »
11.02.2018 kl. 21:05

Donation

Föreningen har fått en donation. I december 2016 sammankom styrelsen och representanter för Stiftelsen Maria sjukhem, som avvecklat sin verksamhet och beslutat donera sin kvarlåt i euro till föreningen.Läs mera »
08.01.2017 kl. 23:55

Arkiv

Medlemskväll och kallelse till årsmöte

Medlemmarna kallas till Medlemskväll och årsmöte måndag 20 mars 2017 kl. 18.00.
05.03.2017 kl. 10:17