Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Medlemskväll och kallelse till årsmöte

05.03.2017 kl. 10:17
Medlemmarna kallas till Medlemskväll och årsmöte måndag 20 mars 2017 kl. 18.00.

Plats: SSF, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C, 3 vån Helsingfors.                                            

Sjukskötare Birgitta Dahl talar under rubriken Hemtransport av finländare, som skadat sig eller insjuknat utomlands. Hon levandegör framställningen via bilder.

På årsmötet, som följer efter föredraget, behandlas stadgeenliga ärenden som val av styrelse, verksamhetsplan och budget för år 2017.