Bli medlem!

Var och en som omfattar föreningens målsättningar kan bli medlem i föreningen.
Medlemsavgiften är för närvarande 15 euro/år.

Som medlem kan du aktivt arbeta för att förbättra de sjukas och de äldres livssituation.
Du får Suomen Potilaslehti-Finlands Patienttidning som publiceras av Finlands Patientförbund fyra gånger i året. Du kan också delta i utbildningstillfällen som ordnas av Förbundet. Utfärder och teaterbesök ordnas i allmänhet i samråd med någon annan organisation såsom en pensionärsförening eller Folkhälsan. Information om föreningens verksamhet sprids genom medlemsbrev som utsänds två-tre gånger i året.

Skriv siffran 10 med bokstäver: