Kontakt

Inger Östergård, ordförande  inger.ostergard@gmail.com
Gunvor Brettschneider, viceordförande gunvor.brett@gmail.com
Brita Pawli, sekreterare brita.pawli@hotmail.com
Kaj Kiljander, kassör kaj.kiljander@mellifera.fi
Margaretha Berndtson margaretha.berndtson@gmail.com
Birgitta Geust birgitta.geust@pp.inet.fi
Jannica Påfs-Jakobsson jannica.pafsjakobsson@gmail.com
Nina Sundberg nina.sundberg@frontalvision.fi
Åsa Sundqvist  asa.sundqvist@gmail.com

 Styrelsemöte den 29 aygysti 2017 på Joensuun tila i Sibbo

Styrelsemöte den 29 augusti 2017 på Joensuun tila i Sibbo. På mötet deltar ordförande Inger Östergård, viceorförande Gunvor Brettschneider, kassör Kaj Kiljander samt styrelsemedlemmarna Jannica Påfs-Jakobsson och Åsa Sundqvist. Bilden tagen av Nina Sundberg.