Kontakt

Inger Östergård, ordförande  inger.ostergard@gmail.com
Gunvor Brettschneider, viceordförande gunvor.brett@gmail.com
Birgitta Geust, sekreterare geustbirgitta@gmail.com
Margaretha Berndtson margaretha.berndtson@gmail.com
Lisbeth Blomqvist lissi.blomqvist@gmail.com
Margareta Holmberg margareta.holmberg@kolumbus.fi
Astrid Nurmivaara astrid.nurmivaara@gmail.com

Jannica Påfs-Jakobsson

jannica.pafsjakobsson@gmail.com
Nina Sundberg nina.sundberg@frontalvision.fi
Åsa Sundqvist  asasundqvist@hotmail.com

 

Styrelsen hade styrelsemöte och planeringsdag den 25 september 2020 på Backby gård. På bilden nerifrån från vänster Jannica Påfs-Jakobsson, Gunvor Brettschneider, Margaretha Berndtson och Birgitta Geust. Överst från vänster Nina Sundberg, Inger Östergård, Åsa Sundqvist och Margareta Holmberg.