Kontakt

Birgitta Geust, ordförande  geustbirgitta@gmail.com
   
Margaretha Berndtson margaretha.berndtson@gmail.com
Harriet Corin, viceordförande harriet.h.corin@gmail.com
Astrid Nurmivaara astrid.nurmivaara@gmail.com
Jannica Påfs-Jakobsson jannica.pafsjakobsson@gmail.com
Maje Tast, sekreterare je.tast3@gmail.com

 

 
   
   

 

Styrelsen hade styrelsemöte och planeringsdag den 25 september 2020 på Backby gård. På bilden styrelsen för 2020-2021 nerifrån från vänster Jannica Påfs-Jakobsson, Gunvor Brettschneider, Margaretha Berndtson och Birgitta Geust. Överst från vänster Nina Sundberg, Inger Östergård, Åsa Sundqvist och Margareta Holmberg.