Kontakt

Maria Ekman, ordförande  maria@mariaekmankolari.com
   
Margaretha Berndtson margaretha.berndtson@gmail.com
Harriet Corin, viceordförande harriet.h.corin@gmail.com
Birgitta Geust (suppleant) geustbirgitta@gmail.com
Jannica Påfs-Jakobsson jannica.pafsjakobsson@gmail.com
Karin Strandberg (suppleant) karin.strandberg2@gmail.com

Karin Ståhl

karin.stahl@kolumbus.fi
Maje Tast, sekreterare je.tast3@gmail.com
   

 Styrelsen

Styrelsen hade styrelsemöte och planeringsdag den 23 november 2022. 

På bilden styrelsen för 2022-2023 från vänster Maje Tast, Birgitta Geust, Margaretha Berndtson, Jannica Påfs-Jakobsson, Harriet Corin, Astrid Nurmivaara och Karin Ståhl.