Nyttiga länkar

Patientförbundet

Svenska socialservicebyrån i Helsingfors

Forsby och Gustvsgårds servicenters svenska avdelning