Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/21

Bästa medlem!Läs mera »
24.06.2021 kl. 08:29

Medlemsbrev 1/21

24.06.2021 kl. 08:27

Medlemsbrev 4/2020

Bästa medlemLäs mera »
22.09.2020 kl. 10:40

Medlemsbrev 2/2019

Bästa medlem! Vintern har äntligen rasat ut, vårblommor har börjat sticka upp och fågelsången hörs tidigt på morgonen, vi får hoppas att sommaren är på väg. Vintern har varit envis och vi har haft frostnätter länge, men kanske det nu är slut.Läs mera »
14.05.2019 kl. 08:07

Medlemsbrev 1/2019

Ett varmt tack för det gångna året och god fortsättning på år 2019. Under senaste år höll föreningen ett uppskattat seminarium på Kommunernas hus, samt fortsatte i samarbete med Helsingfors svenska socialservice att stöda närståendevårdarfamiljer och ensamma äldre som har behov av fysisk rehabilitering hemmiljö.Läs mera »
20.03.2019 kl. 23:43

Medlemsbrev 2/2017

Hösten är här och firandet av Finland 100 år fortsätter på nationell och lokal nivå. Höstens ankomst för med sig nya utmaningar inom föreningen.Läs mera »
05.10.2017 kl. 21:39

Medlemsbrev 1/2017

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och firandet av Finland 100 år. Vintern gör sig påmind med snö och halka så det gäller att röra sig försiktigt.Läs mera »
05.03.2017 kl. 10:21

Medlemsbrev 2/2016

Vi har rätt länge fått njuta av ljus, färger och efterlängtad sommarvärme för det bjöd redan våren och maj månad på. Inför midsommaren och i väntan på hösten vill styrelsen bjuda på information om vad som är på kommande och i korthet berätta vad som hänt sedan senast.Läs mera »
03.01.2017 kl. 12:41

Medlemsbrev 2/2015

Styrelsen har sammankommit till ett första möte efter den sommar som kom och gick. Den långa värmeböljan i augusti börjar ersättas av svalare luft. Hösten är på kommande.Läs mera »
02.09.2015 kl. 23:58

Medlemsbrev 1/2015

Detta medlemscirkulär kallar Dig till föreningens stadgeenliga årsmöte och inbjuder Dig till vårens och år 2015 första medlemskväll.Läs mera »
01.03.2015 kl. 12:39