Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Ett lyckat seminarium den 10 oktober 2019

Föreningens seminarium med temat Hur mår vi på äldre dar? ordnades den 10 oktober i Tekniskas salars utrymmen i Helsingfors.Läs mera »

Medlemsbrev 2/2019

Bästa medlem! Vintern har äntligen rasat ut, vårblommor har börjat sticka upp och fågelsången hörs tidigt på morgonen, vi får hoppas att sommaren är på väg. Vintern har varit envis och vi har haft frostnätter länge, men kanske det nu är slut.Läs mera »
Ladda ner vår broschyr (pdf)

Vår målsättning

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f är en svenskspråkig politiskt obunden förening.

Föreningens målsättning är att bistå sjuka som inte själv har kraft eller möjlighet att driva sin sak för att få den hjälp de behöver och är berättigade till.
I sin verksamhet

  • samarbetar föreningen med de sjuka, deras anhöriga och vårdpersonalen

  • strävar föreningen till attpåverka de beslutande organen för att skapa gynnsammare förhållanden för det sjuka

  • betonar föreningen vikten av patienternas individuella behov och av human omtanke
De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf är medlem i Finlands Patientförbund r.f. (Suomen Potilasliitto r.y.) som är en opolitisk, riksomfattande paraplyorganisation för patientföreningar med samma målsättningar som De sjukas Väl. Förbundet publicerar tidskriften Suomen Potilaslehti – Finlands Patienttidning fyra gånger per år, även med artiklar på svenska. I Förbundets styrelse ingår för närvarande tre av föreningens styrelsemedlemmar, Inger Östergård, Kaj Kiljander och Nina Sundberg.