Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Jubileumsfest fredag 19.11. kl.13-16

Föreningen fyller 30 år i år och det är 10 år sedan rehabiliteringsverksamheten i hemmet påbörjades.Läs mera »

Föreningens årsmöte 9.9.2021

Föreningens årliga årsmöte blev pga Covid-19 pandemin uppskjutet från mars till september. Läs mera »
Ladda ner vår broschyr (pdf)

Vår målsättning

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f är en svenskspråkig politiskt obunden förening.

Föreningens målsättning är att bistå svenskspråkiga äldre med nedsatt funktionsförmåga för att de ska få den hjälp och det stöd de är berättigade till på sitt modersmål.
I sin verksamhet

  • samarbetar föreningen med de sjuka, deras anhöriga och vårdpersonalen

  • strävar föreningen till attpåverka de beslutande organen för att skapa gynnsammare förhållanden för det sjuka

  • betonar föreningen vikten av patienternas individuella behov och av human omtanke
De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf är medlem i Konsumentförbundet / Kuluttajaliitto  som är en opolitisk, riksomfattande paraplyorganisation för föreningar involverade i bevakandet av olika sjukdomsgruppers rättigheter med samma målsättningar som De sjukas Väl. Förbundet publicerar tidskriften Suomen Potilaslehti – Finlands Patienttidning fyra gånger per år, även med artiklar på svenska. I Förbundets styrelse ingår för närvarande två av föreningens styrelsemedlemmar, Inger Östergård och Birgitta Geust.