Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Nytt projekt

Föreningen har beviljats finansiering av Helsingfors stad och Stiftelsen Tre SmederLäs mera »

Avhandling om föreningens verksamhet

Malena Lunabba har i sin magisteravhandling vid Helsingfors Universitet, Statsvetenskapliga fakulteten och Institutionen för socialvetenskap intervjuat äldre personer som fått fysioterapi av föreningen De Sjukas Väl i Huvudstadsregionen rfLäs mera »
Ladda ner vår broschyr (pdf)

Vår målsättning

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f är en svenskspråkig politiskt obunden förening.

Föreningens målsättning är att bistå svenskspråkiga äldre med nedsatt funktionsförmåga för att de ska få den hjälp och det stöd de är berättigade till på sitt modersmål.
I sin verksamhet

  • samarbetar föreningen med de sjuka, deras anhöriga och vårdpersonalen

  • strävar föreningen till attpåverka de beslutande organen för att skapa gynnsammare förhållanden för det sjuka

  • betonar föreningen vikten av patienternas individuella behov och av human omtanke
De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf är medlem i Konsumentförbundet / Kuluttajaliitto  som är en opolitisk, riksomfattande paraplyorganisation för föreningar involverade i bevakandet av olika sjukdomsgruppers rättigheter med samma målsättningar som De sjukas Väl. Förbundet publicerar tidskriften Suomen Potilaslehti – Finlands Patienttidning fyra gånger per år, även med artiklar på svenska. I Förbundets styrelse ingår för närvarande två av föreningens styrelsemedlemmar, Inger Östergård och Birgitta Geust.