Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Aktuellt

Presentationer från seminariet 15.3.2018

Docent Reino Pöyhiäs och Carola Arjatsalos prestationer kan nu laddas ner.Läs mera »
19.03.2018 kl. 22:07

Årsmöte och Medlemskväll 20.3.2018

Välkommen på Årsmöte och Medlemskväll tisdagen den 20 mars 2018 klo 18. Läs mera »
11.02.2018 kl. 21:05

Donation

Föreningen har fått en donation. I december 2016 sammankom styrelsen och representanter för Stiftelsen Maria sjukhem, som avvecklat sin verksamhet och beslutat donera sin kvarlåt i euro till föreningen.Läs mera »
08.01.2017 kl. 23:55

Arkiv

Hur mår vi på äldre dar (2014)? Seminariematerial

Nu kan man ladda ner materialet från De sjukas väl:s seminarium i oktober 2014.
04.09.2014 kl. 21:45