Seminarier

Föreningen ordnar vartannat år ett seminarium som är öppet för allmänheten


”Hur mår vi på äldre dar?” ordnades den 17 april 2013 på Kommunernas hus i Helsingfors. Läs mera.


Det första seminariet ordnades år 2004 för att uppmärksamma föreningens 15- årsjubileum. Temat var Hälsa och livskvalitet. Detta tema har därefter belysts ur olika aspekter under de efterföljande seminarierna med övergripande teman som Blir man sårbarare när man blir äldre?, Hur mår vi på äldre dar – livsstil och välbefinnande, Ensamhetens många ansikten.