Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Avhandling om föreningens verksamhet

12.11.2020 kl. 07:35
Malena Lunabba har i sin magisteravhandling vid Helsingfors Universitet, Statsvetenskapliga fakulteten och Institutionen för socialvetenskap intervjuat äldre personer som fått fysioterapi av föreningen De Sjukas Väl i Huvudstadsregionen rf

Nedan finns referatet som är publicerat i hennes magisteravhandling "Vilka faktorer inverkar på en ensamboende äldre persons upplevda livskvalitet?". Om man är intresserad av att läsa hela hennes avhandling kan man ta kontakt med någon i föreningens styrelse. 

Referat.pdf