Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Presentationer från seminariet 15.3.2018

19.03.2018 kl. 22:07
Docent Reino Pöyhiäs och Carola Arjatsalos prestationer kan nu laddas ner.

Filerna är i pdf-format:


Reino Pöyhiä: Olika former av smärta hos äldre

Carola Airatsalo: Patientens ställning och rättigheter