Det räcker inte att ha något att leva av,
man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Ny ordförande i föreningen

21.03.2024 kl. 08:19
Föreningen valde på sitt årsmöte 20.3.2024 Maria Ekman till sin nya ordförande.

Föreningen hade sitt årliga årsmöte onsdagen den 20.3.2024 på Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors.

Föreningen gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023 och till ny ordförande för föreningen valdes Maria Ekman. I styrelsen fortsätter Margaretha Berndtson, Harriet Corin, Jannica Påfs-Jakobsson, Karin Ståhl och Marianne Tast. Som suppleanter Birgitta Geust och Karin Strandberg.

Styrelsen önskar Maria Ekman varmt välkommen med i föreningens verksamhet och tackar samtidigt avgående ordförande Birgitta Geust för hennes stora insatser och arbete i föreningen de senaste två åren. 

Efter årsmötet blev det traktering och Veronica Rhen-Kivi höll ett intressant framförande om SOTE-reformen med temat: "Äldreomsorgens framtid...". Framförandet ledde till många intressanta frågor och diskussioner.