Det räcker inte att ha något att leva av,
man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


SEMINARIUM 18.4.2024

06.02.2024 kl. 08:03
Föreningens ordnar seminarium för alla som är intresserade med temat "Livskvalitet för seniorer i framtiden"

Välkommen på seminarium med temat
”Livskvalitet för seniorer i framtiden”

 

Tid:    Torsdagen den 18.4.2024
Plats: Folkhälsan, Ossian-salen, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Program

09:30 – 10:00    Anmälan och morgonkaffe

10:00 – 10:15    Öppning De sjukas väl i huvudstadsregionen rf

10:15 – 11:00     När papper och penna inte räcker till - digitala utmaningar i framtiden  Enter ry, René Tigerstedt          

11:15 – 12:00     Hur undvika bedrägerier på nätet?             Konsumentförbundet Juha Beurling-Pomoell

12:00 – 13:00    Lunch                                                          

13:00 – 13:45    Presentation av Äldreombudsmannens byrå  Specialsakkunnig Marjut Vuorela

13:45 – 14:30    Oroar du dig för ditt minne?                Minneskoordinator vid Geriatriska polikliniken Jaana Halonen 

14:30 – 15:15    Gerda - över 20 års erfarenhet av forskningssamarbete om äldres hälsa och livsvillkor           Doktorand vid Åbo Akademi Ann-Sofie Silvennoinen
15:15 – 15:30    Musikuppträdande    Maria Balk med pianist                                            
15:30 – 15:45    Avslutning                                                       

Deltagaravgiften är 35 €. I avgiften ingår morgonkaffe och lunch.

Avgiften kan betalas till föreningens konto Aktia FI20 4055 3150 0620 99 eller kontant på seminariedagen.

Anmälan senast den 4.4.2024 till Margaretha Berndtson, tel. 040 – 568 77 43 eller desjukasval@gmail.com. Meddela om eventuella matallergier.