Det räcker inte att ha något att leva av,
man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Höstens första medlemskväll

26.09.2023 kl. 07:53
Föreningens första medlemskväll gick av stapeln onsdagen den 20.9.2023.

Många medlemmar kom för att lyssna på vår gäst Sofia Torvalds. Sofia är journalist och redaktör på Kyrkpressen och hon är dessutom författare till ett antal böcker. Sofia inledde kvällens diskussion med temat ”Om jag är sårbar, vågar du vara sårbar”.

Ämnet ledde till intressanta diskussioner bland deltagarna i medlemskvällen. 

Efter programpunkten var det traktering och ett glatt sorl hördes i utrymmena när samtal mellan deltagarna fortsatte.