Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Föreningens årsmöte 9.9.2021

19.09.2021 kl. 11:26
Föreningens årliga årsmöte blev pga Covid-19 pandemin uppskjutet från mars till september.

Årsmötet gick av stapeln 9.9.2021 på G18. Under mötet beaktades THL:s anvisningar om god handhygien, andvändning av munskydd samt att sitta med avstånd till varandra. 

På plats deltog föreningens styrelse, flera medlammar och en deltagare deltog på distans via Teams.

Årmöteshandlingarna behandlades och de frågor som deltagarna hade svarades på sakligt och konkret. Medlemsavgiften i föreningen kommer som tidigare att vara 15 €.

Efter årsmötet talade Krisarbetare / sakkunnig inom ensamarbete Heidi Östling om Ensamhet. Heidi Östling forskar i ämnet ensamhet och är nyanställd vid Helsingfors Mission.