Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Ny styrelse vald

22.09.2020 kl. 10:32
Föreningens årsmöte ordnades onsdagen den 26.8.2020

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf ordnade sitt årsmöte onsdagen den 26.8.2020 på G18, Georgsgatan 18. 

Till ordförande återvaldes Inger Östergård. 
Till styrelsemedlemmar valdes Margaretha Berndtson, Lisbeth Blomqvist, Birgitta Geust, Jannica Påfs-Jakobsson, Nina Sundberg och Åsa Sundqvist. Till ersättare i styrelsen valdes Margaretha Holmberg och Astrid Nurmivaara.

Föreningens verksamhetsgranskare under 2020 är Kaj Kiljander.

Föreningens medlemsavgift är även i fortsättningen 15 €.

Efter årsmötet höll sevicekoordinator Lisa Sirèn från Helsingfors stads Seniorinfo ett föredrag om "Seniorinfos tjänster" som var mycket uppskattat av deltagarna.