Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Seminarie: Hur mår vi på äldre dar?

06.05.2019 kl. 18:09
Välkommen på seminarium med tema Hur mår vi på äldre dar?

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2019
Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 2, 6:e våningen, 00100 Helsingfors
Program:

8:30 Anmälan och morgonkaffe  

9:00 Öppning Ordförande Inger Östergård

9:10 Hur skall vi förhålla oss till äldres alkoholkonsumtion Pol.dr Christoffer Tigerstedt, Thl

10:10 Paus

10:30 Stöd och assistans i ärenden utanför hemmet Volontärkoordinator Tamara Bergqvist, Helsingfors Mission

11:30 Lunch

12:30 Testamente, intressebevakning och vårdvilja Vicehäradshövding Gita Klingenberg

13:30 Smärta ett viktigt symptom- Ibland meningslöst lidande Professor Eija Kalso. HUS

14:30 Paus

14:45 Bensår och kompressionsbehandling Sjukskötare (YH) Auktoriserad sårvårdare Gunilla Lindholm, HUS

15:45 Avslutning Ordförande Inger Östergård

Anmälan senast den 30 September 2019; Inger Östergård, tfn 050 5557780, inger.ostergard@gmail.com eller Margaretha Berndtson, tfn 040 5687743, margaretha.berndtson@gmail.com

Deltagaravgift: För medlemmar och pensionärer 30 euro (övriga 100 euro)

Betalning bör ske till föreningens bankkonto FI20 4055 3150 0620 99 senast den 30.9. 2019
Avgiften inkluderar morgonkaffe och lunch.