Medlemsbrev 1/21

24.06.2021 kl. 08:27

Helsingfors den 20.1.2021

Bästa medlem!

                          

God fortsättning på det nya året och varmt tack för det gångna som blev annorlunda än vad vi hade planerat. Hoppas ni mår bra och kan njuta av det vackra vintervädret.

Osäkerheten kring corona pandemin innebär att vi måste inhibera seminariet som skulle hållas nu på våren, likaså medlemsmötet och hoppas att situationen är bättre till hösten. Vaccinationerna har påbörjats om än långsamt så förhoppningsvis blir situationen ljusare.

Föreningens rehabiliteringsverksamhet har varit mycket aktiv under fjolåret. Trots att verksamheten måste göra ett uppehåll i två månader hade vi 2020 14 fler klienter än året innan. Isoleringen ledde till att många äldres rörelseförmåga försämrades kraftigt och behovet av rehabilitering är stort. Vi får hoppas att våra bidragsgivare är välvilliga till oss så vi kan fortsätta verksamheten i framtiden,

Konsumentförbundet har anställt en jurist, som föreningens medlemmar kan vända sig till i frågor som gäller vård eller patientsäkerhet. Juristen heter Julia Lumijärvi och är anträffbar per tel 09-45422150 måndagar kl. 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00. Samtalen är avgiftsfria.

 Under 2020 gjorde Malena Lunabba som studerat vid Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakultet sin magisteravhandling i Socialt arbete om föreningens verksamhet. Titeln är ”Vilka faktorer inverkar på ensamboende äldre personers upplevda livskvalitet? En utvärdering av rehabilitering inom ramen för De Sjukas Väl:s verksamhet.

Föreningens sekreterare Birgitta Geust har gjort en artikel om avhandlingen som har publicerats i Vård i fokus. Artikeln bifogas till er föreningens medlemmar. Om någon vill ha originalet kan den fås från föreningens ordförande.

Om framtiden kan ingen av oss sia, men har ni frågor kan ni gärna ta kontakt. Vi får hoppas att vi är vaccinerade till sommaren och att pandemin då är förbi.

 

Med vänlig hälsning

Inger Östergård

Ordförande

tel. 050 5557780,

e-post inger.ostergard@gmail.com