Medlemsbrev 4/2020

22.09.2020 kl. 10:40
Bästa medlem

Sommaren har gått och vi står inför hösten. Året har varit annorlunda på grund av convid-19 epidemin. Många av oss hör till riskgrupper, har varit isolerade i flera månader och kanske känt oss mycket ensamma. När vi fick börja röra på oss kände vi oss lite styva och stela, men sommaren har varit varm och vacker, så jag hoppas att vi har kunnat ta igen oss. Vi behöver ta igen oss inför hösten så vi har krafter, och att inte pandemin blåser upp på nytt.

Rehabiliteringen hade avbrott från 16 mars till 18 maj 2020 på grund av pandemin. När avbrottet kom blev många rehabiliteringar på hälft, vilket syntes i klientens rörelseförmåga och välbefinnande nu när verksamheten upptogs på nytt. Sedan fanns det personer som inte vågade ta emot rehabiliteringen på grund av smittorisken. Våra fysioterapeuter har dock hela tiden haft skyddsutrustning.

Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls den 26 augusti 2020. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes, och de ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen bifogas.

Till ordinarie medlem i styrelsen invaldes Lisbeth Blomqvist, och till ersättare Margareta Holmberg och Astrid Nurmivaara. Vi önskar dem hjärtligt välkomna.

 

Bokföringen sköts i fortsättningen också av bokföringsbyrå Karolina Söderlund. Efter vårmötet höll servicekoordinator Lisa Sirèn från Helsingfors stad ett föredrag om ”Seniorinfos tjänster”, det vill säga om stöd och bidrag som  man som senior har rätt att söka.

Medlemsavgiften förblev vid 15€. Inbetalningsblanketten bifogas. Föreningens ekonomi ser just nu ljusare ut än senaste år. Behovet av rehabilitering ökar dock ständigt, och klienternas kondition är allt sämre.

Kommande aktiviteter
De aktiviteter vi planerade på våren ligger på is just nu. Om coronaläget tillåter skall de förverkligas.

 

Planeringen av ett seminarium som vi hoppas förverkliga nästa år, är under arbete.      

Epost-adress

Om du har epost-adress meddela gärna till vår sekreterare Birgitta Geust, adress: geustbirgitta@gmail.com så kan vi lättare nå dig

Med hopp om en höst utan isolering och sjukdom så hoppas jag att vi kan ordna aktiviteter som ni kan delta i.

Med vänlig hälsning

Inger Östergård

Ordförande