Medlemsbrev 2/2017

05.10.2017 kl. 21:39
Hösten är här och firandet av Finland 100 år fortsätter på nationell och lokal nivå. Höstens ankomst för med sig nya utmaningar inom föreningen.

Vi har planer på att utökar fysioterapitjänsterna till äldre svensktalande, ensamboende hemvårdsklienter med rörelseproblem samt till äldre, som får vård av en närstående.                   Medlemskvällarna, som vi inbjuder till, sker inom det förebyggande arbetet.

Vi inkasserar medlemsavgiften för år 2017 genom att i det utpostade medlems brevet innesluta en faktura.

Höstens Medlemskvällar
Tisdag 3.10 kl. 18.00
Brandman Kaj Lindgren talar om Trygghet i hemmet på äldre dar.  Adress: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C, 3 våningen, Helsingfors.                                            

Tisdag 28.11 kl. 17.00
Regina Rantanen från Diana Care talar om Hushållsavdrag i personbeskattningen.
Adress: Café Esplanad, Norra Esplanaden 37, Helsingfors                     Föredraget hålls i bottenvåningen till vilken man kommer både med trappa och hiss. Traktering!                                  

Datum för föreningens seminarium, som av tradition hålls på Kommunförbundet, är fastställt till torsdag 15.3.2018. I seminariesalen kommer att finnas hörselslinga. Vi återkommer till programinnehållet i följande medlemscirkulär.

I planerna för våren ingår även andra aktiviteter av betydelse för närståendevården. Kvaliteten på den fysioterapi, som föreningen finansierar, brukar utvärderas med jämna mellanrum. Vi hoppas, att via samarbete med någon högskola i Helsingfors, starta en ny utvärderingsprocess.

På årsmötet 20.3.2018 fastställdes medlemsavgiften till 15 euro. För dem, som vill stöda föreningens verksamhet, är medlemsavgiften 200 euro. Vi tar tacksamt emot frivilliga bidrag till finansieringen av vår viktigaste verksamhet - fysioterapitjänsten.

Enligt uppdrag 13 september 2017                                                                                                                        Brita Pawli, sekreterare, mobil: 040 5539599