Medlemsbrev 1/2017

05.03.2017 kl. 10:21
Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och firandet av Finland 100 år. Vintern gör sig påmind med snö och halka så det gäller att röra sig försiktigt.

Den tid på året har kommit då det gångna verksamhetsåret ska granskas. Detta med-lemscirkulär kallar Dig till föreningens stadgeenliga årsmöte, inbjuder Dig till årets första med-lemskväll och till ett studiebesök inom temat äldres hälsa. 

Medlemskväll och årsmöte 
Medlemmarna kallas Medlemskväll och årsmöte

måndag 20 mars 2017 kl. 18.00.

Plats: SSF, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C, 3 vån Helsingfors. 

Sjukskötare Birgitta Dahl talar under rubriken Hemtransport av finländare, som skadat sig eller insjuknat utomlands. Hon levandegör framställningen via bilder. Det är fritt fram att ta vänner med. Traktering

På årsmötet, som följer efter föredraget, behandlas stadgeenliga ärenden som val av styrelse, verksamhetsplan och budget för år 2017. Ur protokollen framgår att mycket hänt under år 2016. Vår fysioterapi stärker utbudet av svenskspråkiga hemvårdstjänster. Vi är verksamma inom hem-vård och närståendevård över hela Helsingfors. Insatsernas betydelse kan belysas via ett citat av en av våra klienter ”det kom någon på besök som såg våra problem”. Vi har erhållit en donation och omvandlat den till fonden Maria Sjukhem via vilken vår fysioterapi kan stödas i fortsättning-en.

Studiebesök 
Tisdag 25 april kl. 13–15 görs ett studiebesök till  Toimiva Koti, fritt översatt till svenska Fungerande Hem, adress Sjukhuset Orton i Brunakärr, Tenalavägen 10 B.

Buss 23 går från Järnvägstorget och stannar utanför sjukhuset Orton

När krafterna börjar tryta finns hjälp att få, som underlättar vardagen och gör det möjligt att bo litet längre hemma. Vi inleder med kaffe och information om produkter och hjälpmedlen. Sedan följer rundvandring med tolkning till svenska. Studiebesöket är öppet för alla våra medlemmar

Du bör förhandsanmäla Dig till Inger Östergård per e-post inger.ostergard@gmail.com

VARMT VÄLKOMMEN!


Enligt uppdrag 28 februari 2017
Brita Pawli, sekreterare, mobil: 040 5539599