Medlemsbrev 2/2015

02.09.2015 kl. 23:58
Styrelsen har sammankommit till ett första möte efter den sommar som kom och gick. Den långa värmeböljan i augusti börjar ersättas av svalare luft. Hösten är på kommande.

Med detta cirkulär vill styrelsen informera om föreningens aktiviteter under hösten, om kommande program och om den ekonomiska situationen samt distribuera giroblanketten för medlemsavgiften.

Föreningens ekonomi
De ekonomiska bidrag, som styrelsen ansökt om och hittills fått från olika fonder och stiftelser, har drastiskt minskat. Detta har lett till att föreningens ekono-miska situation har försämrats. Styrelsen har successivt varit tvungen att reducera fysioterapi-insatserna. I detta nu ges fysioterapi inom öppen vård - hemvård och närståendevård. Efterfrågan på föreningens fysioterapitjänster är stor. Den oklara situationen gällande fortsatt finansiering gör att fysioterapiverksamheten för år 2016 ännu är öppen.

Hösten medlemskväll. Politicies doctor och författare Märta Salokoski berättar om sin upplevelse om åldrandet torsdag  19 november kl. 18.00.                                                                              Plats:  SFF, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C 50 i Helsingfors.

Att bli äldre idag är inte detsamma som tidigare. Många är vid god vigör långt upp i åren. Dagsschemat är fullpackat, gymnastik och stavgång håller kroppen i trim. Man äter och dricker gott. För vissa utgör måhända övergången                               från full arbetsvecka till sysslolöshet ett fall ut i tomma intet. Mitt i allt känner man sig obehövlig. Dylika tankar och reflektioner tar Märta Salokoski sig an i                                                 sin nyutkomna bok Äventyret att bli gammal.                                                                                     

Varmt VÄLKOMMEN till medlemskvällen. Traktering!                                                                                Det går bra att ta vänner med.

 

Seminarium våren 2016
Föreningens traditionella och uppskattade seminarium får en fortsätt-ning år 2016. Preliminär tidpunkt för seminariet är den 7 april 2016 på Kommunernas hus i Hel-singfors. Programmet är under planering.   

  • I detta brev finner Du inneslutet:                                                                                                                      giroblanketten för inkassering av medlemsavgiften för år 2015, sista inbetalningsdag 30 oktober Vid årsmötet den 26 mars fastslogs föreningens medlem savgift till 15€.                                                          
  • Patientförbundets inbjudan till studiedag Potilaan Päivä 18.11 kl. 12.30, plats Docrates Syöpä-sairaala, Saukonpaadenranta 2, Helsinki

Enligt uppdrag, i september  2015                                                                                                                                                              Brita Pawli, sekreterare, mobil: 040 5539599