Medlemsbrev 2/2016

03.01.2017 kl. 12:41
Vi har rätt länge fått njuta av ljus, färger och efterlängtad sommarvärme för det bjöd redan våren och maj månad på. Inför midsommaren och i väntan på hösten vill styrelsen bjuda på information om vad som är på kommande och i korthet berätta vad som hänt sedan senast.

I brevet inkluderas även giroblanketten för medlemsavgiften.

En medlemseftermiddag i oktober.
Professor Markku Partinen belyser Sömnens betydelse för livskvalitet
Datum:  Onsdag 5 oktober kl. 13.30 – 16.30.
Plats:  Församlingssalen, Bulevarden 16 B, II vån. i Helsingfors.

Föreläsningen ingår i föreningens temadagar om äldres hälsa. Professor  M Partinen, neurolog och forskare vid Uppsala och Stockholm universitet, är en uppskattad föreläsare, som lovat vidareut-veckla sömnens betydelse för vår livskvalitet. Det går bra att sprida information om föreläsningen och ta vänner med. Fritt inträde, ingen förhandsanmälan.  Varmt  VÄLKOMMEN  till föreläsning-en, som är öppen för alla intresserade. 

Nu en tillbakablick på det som hänt.

Styrelsen år 2016 har konstituerat sig enligt följande: Inger Östergård, ordförande, Gunvor Brett-schneider, viceordförande, Kaj Kiljander, kassör och Brita Pawli, sekreterare. Som medlemmar i styrelsen fortsätter Margaretha Berndtson, Jannica Påfs-Jakobsson, Nina Sundberg och Åsa Sund-qvist. En central uppgift för styrelsen år 2016 är att följa med utvecklingen av den stora, omväl-vande reformen inom social- och hälsovården, som planeras träda i kraft inom de närmaste åren.         
Fysioterapi och ekonomi. I sökandet efter nya bidragsgivare fattade årsmötet beslut om att ett samfund kan bli understödande medlem. Den ansträngda ekonomin tvingar styrelsen att balan-sera utgifterna så att fysioterapin säkerställs i nuvarande omfattning. Föreningen fungerar inom tredje sektorn som serviceproducent av hemrehabilitering för äldre. I detta nu ges fysioterapi inom öppen vård – hemvård och närståendevård. Det betyder att de klienter, som omfattas av föreningens fysioterapi väljs i samarbete med Helsingfors stads svenska socialservice. 
Årstider kommer - årstider går, dag följer på dag. Vi ses vid höstens föreläsning. Styrelsen till-önskar Dig en skön sommar. Njut av naturens skönhet. 

Brita Pawli, sekreterare
040 5539599


I brevet finner Du

  • giroblankett för inkassering av år 2016 medlemsavgift, som är densamma som senaste år dvs. 15 euro. Var vänlig, betala medlemsavgiften så fort som möjligt, senast den 30 juli
  • berättelsen över föreningens verksamhet år 2015.