Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

ÅRSMÖTET ordnas 26.8.2020 kl. 18.

07.07.2020 kl. 08:02
Platsen ännu öppen.
Var årsmötet ordnas och närmare info om mötet kommer i början av augusti.
Jannica Påfs-Jakobsson