Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Föreningen hör nu till Konsumentförbundet

07.07.2020 kl. 07:54
Alla medlemmar som hör till en medlemsorganisation under Konsumentförbundet har olika förmåner.

Alla medlemmar som hör till någon medlemsorganisation under Konsumentförbundet har rätt att konsultera Konsumentförbundets jurist utan ersättning.

Juristen ger rådgivning i patienträttsfrågor och kan hjälpa dig till exempel i följande frågor:

  • Vem är patientens/ kundens anhöriga och närstående?
  • Vad kan man göra om personalen märker att en patient/kund utnyttjas ekonomiskt?
  • Hemvårdens kund vill bli hemma fast hemvårdaren vill att hen ska åka med ambulasns till sjukhuset. Är det kunden, vårdaren eller anhöriga som gör beslutet?

 

Juristen svarar på numret 09 – 45422150

måndagar kl. 10-12 och kl. 13-15. 

Samtalet är gratis.

Jannica Påfs-Jakobsson