Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

ÅRSMÖTET INHIBERAT

17.03.2020 kl. 07:37
Torsdagen den 19.3.20

Årsmötet inhiberat på obestämd tid pga den rådande COVID-19 (Corona)-pandemin och regeringens direktiv. Föreningen återkommer till sina medlemmar med ett nytt datum när läget så tillåter. 

Må väl och ta hand om varandra!

Jannica Påfs-Jakobsson