Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Ett lyckat seminarium den 10 oktober 2019

22.10.2019 kl. 08:34
Föreningens seminarium med temat Hur mår vi på äldre dar? ordnades den 10 oktober i Tekniskas salars utrymmen i Helsingfors.

Seminariet lockade över 50 deltagare, pensionärer, de som arbetar inom äldreomsorgen och andra intresserade. Under seminariedagen talade Pol.dr Christoffer Tigerstedt från Thl om "Hur vi ska förhålla oss till äldres alkoholkonsumtion". Volontärkoordinator Tamara Bergkvist från Helsingfors Mission berättade om "Stöd och assistans i ärenden utanför hemmet". 

Efter en väldigt god lunch bestående av olika sallader och ugnslax med kantarellsås redogjorde Vicehäradshövding Gita Klingenberg om "Testamente, intressebevakning och vårdvilja". Eftermiddagsprogrammet innehöll en föreläsning om "Smärta ett viktigt symptom - Ibland meningslöst lidande" av Professor Eija Kalso (HUS). Seminariedagen avslutades av Sjuksköterska (YH) Auktoriserad sårvårdare Gunilla Lindholm (HUS) som talade om "Bensår och kompressionsbehandling" . 

Vi tackar alla föreläsare och deltagare i seminariet! Nästa seminarie med temat "Hur mår vi på äldre dar?" ordnas våren 2021.

Jannica Påfs-Jakobsson