Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Medlemsbrev 2/2019

14.05.2019 kl. 08:04
Bästa medlem!
Vintern har äntligen rasat ut, vårblommor har börjat sticka upp och fågelsången hörs tidigt på
morgonen, vi får hoppas att sommaren är på väg. Vintern har varit envis och vi har haft
frostnätter länge, men kanske det nu är slut.

Föreningens stadgeenliga årsmöte den 14 mars 2019. Verksamhetsberättelsen godkändes och de ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen bifogas. Från styrelsen avgick vår långvariga sekreterare Brita Pawli och kassören och bokförare Kaj Kiljander. Vi tackar dem varmt för troget arbete för föreningen. Ny till styrelsen invaldes Lisbeth Blomqvist och bokföreningen sköts i fortsättningen av bokföringsbyrå Karolina Söderlund.
Efter vårmötet höll evenemangskoordinator Siw Östman från Hörselförbundet ett föredrag om ”Vad göra när hörseln försämras”
Medlemsavgiften förblev vid 15€. Inbetalningsblanketten bifogas. Föreningens ekonomiska situation kommer att vara mycket ansträngd i år, därför att vår största bidragsgivare
Föreningen Granatenhjelm inte på grund av skattetekniska skäl kan ge oss bidrag. Det är ytterst beklagligt därför att de som är i behov rehabilitering ständigt ökar och är i svag
kondition både fysiskt och psykiskt. 
 

Kommande aktiviteter
Tisdagen den 17.9.2019 kl.18.00 samlas vi på Tölö servicecenter, adress Tölögatan 33. (ligger mittemot Tölö sjukhus).
Chefen för centret Pia-Maria Grönqvist ger en kort information om huset och talar om hemvården i Helsingfors.
Har ni frågor om den svenska hemvården får
ni gärna sända den till ordförande Inger Östergård (inger.ostergard@gmail.com), som vidarebefordrar dem. Traktering.
Torsdagen den 10.10.2019 kl. 9.15 hålls föreningens seminarium på Tekniska föreningen, Tekniska salar, adress Eriksgatan 2, vån 6. (ligger nära Lilla teatern). Tidigare meddelades att platsen skulle vara Handelsgillet, men
huset där är under reparation. Programmet för dagen är mångsidigt och deltagarpriset är samma som i fjol. Lunchen lär vara utomordentlig. 
Programmet bifogas.

E-post-adress
Om du har e-post adress meddela gärna till Birgitta Geust adress: geustbirgitta@gmail.com så kan vi lättare nå dig.

Med hopp om en skön sommar och med hopp om att ni deltar i kommande aktiviteter.
Med vänlig hälsning
Styrelsen gm Birgitta Geust
Tel 040 5119728

Jannica Påfs-Jakobsson