Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Seminarie: Hur mår vi på äldre dar?

06.05.2019 kl. 18:09
Välkommen på seminarium med tema Hur mår vi på äldre dar?

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2019
Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 2, 6:e våningen, 00100 Helsingfors
Program:

8:30 Anmälan och morgonkaffe  

9:00 Öppning Ordförande Inger Östergård

9:10 Hur skall vi förhålla oss till äldres alkoholkonsumtion Pol.dr Christoffer Tigerstedt, Thl

10:10 Paus

10:30 Stöd och assistans i ärenden utanför hemmet Volontärkoordinator Tamara Bergqvist, Helsingfors Mission

11:30 Lunch

12:30 Testamente, intressebevakning och vårdvilja Vicehäradshövding Gita Klingenberg

13:30 Smärta ett viktigt symptom- Ibland meningslöst lidande Professor Eija Kalso. HUS

14:30 Paus

14:45 Bensår och kompressionsbehandling Sjukskötare (YH) Auktoriserad sårvårdare Gunilla Lindholm, HUS

15:45 Avslutning Ordförande Inger Östergård

Anmälan senast den 30 September 2019; Inger Östergård, tfn 050 5557780, inger.ostergard@gmail.com eller Margaretha Berndtson, tfn 040 5687743, margaretha.berndtson@gmail.com

Deltagaravgift: För medlemmar och pensionärer 30 euro (övriga 100 euro)

Betalning bör ske till föreningens bankkonto FI20 4055 3150 0620 99 senast den 30.9. 2019
Avgiften inkluderar morgonkaffe och lunch.
 

Jannica Påfs-Jakobsson