Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Årsmöte och Medlemskväll 20.3.2018

11.02.2018 kl. 21:05
Välkommen på Årsmöte och Medlemskväll tisdagen den 20 mars 2018 klo 18. 

Plats: SFF, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C, 3 vån. Helsingfors

På årets första medlemskväll, som följer på föreningens stadgeenliga årsmöte talar överläkare, docent Esko Kaartinen om ledsjukdomen artros och belyser hur Du klarar dig att leva med stela, ömmande och värkande leder. Esko Kaartinen arbetar som specialläkare i ortopedi vid Eira läkarstation.

På årsmötet reflekterar vi över det gångna årets verksamhet – medlemsaktiviteter, samarbetspartners samt finansieringen av och innehållet i den fysioterapi och aktivering av hemmaboende äldre, som föreningen bedriver. Föreningens fysioterapi stärker utbudet av svenskspråkiga vårdtjänster inom hemvård och närståendevård i Helsingfors. 

Kvaliteten på fysioterapin brukar utvärderas med jämna
mellanrum. Vi hoppas kunna starta en ny utvärderingsprocess under år 2018 via samarbete med någon högskola i Helsingfors.