Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Välkommen på Seminarium!

11.02.2018 kl. 21:01
Seminariet Hur mår vi på äldre dar? arrangeras den 15 mars 2018 i Kommunernas hus, Helsingfors