Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Studieresa till Aleris Rehab och Suomikoti i Stockholm

08.01.2017 kl. 23:56
Styrelsens studieresa till Sverige i december 2016 knöt an till föreningens fysioterapiverksamhet.       

Aleris Rehab erbjuder rehabiliteringstjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Före år 2014 var yrkestiteln sjukgymnast men idag legitimerar man sig med titeln fysioterapeut.  Verksamhetskulturen bejakar professionell utveckling, arbetar mot tydligt uttalade kvalitativa och kvantitativa mål, som motiverar och engagerar för det är tillåtet att ha roligt på jobbet, uppgav vår guide.

Suomikoti, ett äldreboende för finsktalande äldre, öppnade år 1995 efter en törnbeströdd och känsoladdad lång väg. Redan på 1960-talet var behovet av finskspråkig vård och omsorg för äldre stort i Stockholmsregionen.  Kulturella traditioner som 6 december, kräftfester, bastubad med korvgrillning och tidningen Suomikodin Sanomat utgör höjdpunkter i vardagen. Finska används konsekvent i kontakten med de äldre. Men barnen till de äldre talar inte alltid finska, vilket upplevs som problematiskt om barnen och en äldre minnessjuk saknar ett gemensamt språk. Den nationella minoritetsstatus, som finsktalande finnar och finska språket fick år 1999, är förankrad i  deklarationen om de mänskliga rättigheterna från år 1948.