Det räcker inte att ha något att leva av
Man måste också ha något att leva för.

Abbé Pierre


Presentationer från seminariet 15.3.2018

19.03.2018 kl. 22:07
Docent Reino Pöyhiäs och Carola Arjatsalos prestationer kan nu laddas ner.

Filerna är i pdf-format:


Reino Pöyhiä: Olika former av smärta hos äldre

Carola Airatsalo: Patientens ställning och rättigheter