Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Avhandling om föreningens verksamhet

12.11.2020 kl. 07:35
Malena Lunabba har i sin magisteravhandling vid Helsingfors Universitet, Statsvetenskapliga fakulteten och Institutionen för socialvetenskap intervjuat äldre personer som fått fysioterapi av föreningen De Sjukas Väl i Huvudstadsregionen rf

Nedan finns referatet som är publicerat i hennes magisteravhandling "Vilka faktorer inverkar på en ensamboende äldre persons upplevda livskvalitet?". Om man är intresserad av att läsa hela hennes avhandling kan man ta kontakt med någon i föreningens styrelse. 

Referat.pdf

Jannica Påfs-Jakobsson