Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Ny styrelse vald

22.09.2020 kl. 10:32
Föreningens årsmöte ordnades onsdagen den 26.8.2020

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf ordnade sitt årsmöte onsdagen den 26.8.2020 på G18, Georgsgatan 18. 

Till ordförande återvaldes Inger Östergård. 
Till styrelsemedlemmar valdes Margaretha Berndtson, Lisbeth Blomqvist, Birgitta Geust, Jannica Påfs-Jakobsson, Nina Sundberg och Åsa Sundqvist. Till ersättare i styrelsen valdes Margaretha Holmberg och Astrid Nurmivaara.

Föreningens verksamhetsgranskare under 2020 är Kaj Kiljander.

Föreningens medlemsavgift är även i fortsättningen 15 €.

Efter årsmötet höll sevicekoordinator Lisa Sirèn från Helsingfors stads Seniorinfo ett föredrag om "Seniorinfos tjänster" som var mycket uppskattat av deltagarna.

Jannica Påfs-Jakobsson