Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Donation

08.01.2017 kl. 23:55
Föreningen har fått en donation. I december 2016 sammankom styrelsen och representanter för Stiftelsen Maria sjukhem, som avvecklat sin verksamhet och beslutat donera sin kvarlåt i euro till föreningen.
Föreningens verksamhet står i kongruens med den verksamhet, som stiftelsen stött dvs. rehabiliterande rådgivning för äldre, hjälpa äldre vara fysiskt aktiva. Stiftelsens representanter uppskattar det arbete, som föreningen gör för att hjälpa äldre att upprätthålla sin rörelse- och funktionsförmåga. Att röra på sig som äldre är en nödvändighet. Föreningens avsikt är att instifta en fond, Fonden Maria sjukhem, med föreningens stadgar som regelverk. 
BP